Saavutettavuusseloste

Tämä on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian XXX.XX-verkkopalvelun saavutettavuusseloste. 

Saavutettavuusseloste

Omnia on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, niin kuin Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (tästä lähtien “Suomen laki”) määrää.

Nykyinen seloste koskee XXX.XX-palvelua, tästä lähtien “palvelu”.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Palvelu täyttää XXX WCAG 2.1 taso XXX -vaatimukset (tästä lähtien “vaatimukset”), jäljempänä lueteltujen puutteiden vuoksi.

Ei-saavutettava sisältö

XXX

Laiminlyönnit

XXX

  • XXX
  • XXX

XXX

  • XXX
  • XXX

Selosteen valmistelu

Nykyinen seloste laadittiin XX.XX.XXXX XXX Oy:n XXXXXkuussa 20XX suorittamaan arviointiin perustuen. Selosteen laiminlyöntien listaa tarkistettiin laatimisen yhteydessä.

XXX-XX-julkaistiin XX.XX.XXXX.

Palaute ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus sekä ilmoittaa lisäpuutteista että pyytää vastaavia versioita sisällöstä, joka ei ole sinulle saavutettava.

Sinun on saatava oikea-aikainen vahvistus palautteesi tai pyyntösi vastaanottamisesta. Mikäli et saa sitä 14 päivän kuluessa, voit ottaa yhteyttä verkkoviestinta@omnia.fi.

Suomen laki vaatii vastaamaan palautteeseesi tai pyyntöösi kahden viikon kuluessa. Siinä tapauksessa, että emme pysty ratkaisemaan asiaa kahden viikon sisällä, otamme sinuun yhteyttä. Ilmoituksesta saatamme pidentää vastauksen määräaikaa vielä kahdella lisäviikolla.

Täytäntöönpano

Mikäli palautettasi tai pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi

saavutettavuusvaatimukset.fi

Verkkolomake (saavutettavuusvaatimukset.fi)